Буковинський університет

Буковинський університет
зірочок - 2.5, відгуків - 2
м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2а
+38 (0372) 52-00-12

Буковинський університет – вищий навчальний заклад нового покоління приватної форми власності, включений до державного реєстр. За денною і заочною формами в університеті навчається понад тисячі студентів.

Навчально-наукову роботу забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі 130 професорів, доцентів, викладачів, спеціалістів-практиків. Буковинський університет є ініціатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій з інформаційних технологій економіка та право.

В університеті функціонує 3 факультети (економічний, юридичний, комп’ютерних систем і технологій), аспірантура, коледж, відділення загальноосвітньої підготовки. Буковинський університет має бібліотеку з книжковим фондом понад 35 тисяч примірників, електронну науково-методичну бібліотеку, студентські кафе, комп’ютерні лабораторії.

Навчальний процес відбувається у новому навчальному корпусі на 1000 студентів. З кожним роком університет зростає, завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна база, підвищується науковий потенціал педагогічного колективу, авторитет і визнання серед наукових та освітянських кіл суспільства. Колектив університету з упевненістю дивиться в завтрашній день.

Реклама на сайті

Коментарі

вверх