Лекція «Сучасні цінності: витоки та виклики»

Лекція «Сучасні цінності: витоки та виклики»

25 січня 2018, 17:00

facebook

Вартість

Вхід вільний

Перша лекція з проекту «Філософської лабораторії» буде про цінності. Лектором виступає кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Козьмук Ярослав Романович

Найважливішу роль не лише в житті кожної окремої людини, а й усього суспільства загалом відіграють цінності та ціннісні орієнтації, які виконують передусім інтегративну функцію. Саме на основі цінностей кожна особистість робить свій власний вибір у житті. Цінності, займаючи визначальну позицію в структурі особистості, істотно впливають на спрямованість людини і ступінь її соціальної активності, поведінку і вчинки, її соціальну позицію, ставлення до світу, до себе та інших людей.

Витоки ціннісних засад людського існування сягають античних часів. Вони були предметом теоретичного осмислення і практичного впровадження в соціум найкращих представників духовної культури – філософії, психології, соціології, літератури, мистецтва. Та найбільшою мірою проблема цінностей стала визначальною для долі Європи, у тому числі й української, в ХХ і вже в ХХІ століттях.

Виклики сьогодення, як відзеркалення нинішніх соціокультурних реалій, значною мірою є результатом руйнування і переосмислення старої системи цінностей. Такі духовні трансформації характерні загалом для сучасного «глобалізованого” світу. Відбувається переоцінка традиційних європейських гуманістичних цінностей, пов’язаних з процесами так званих «постгуманістичних» та «трансгуманістичних» перетворень, що досить чітко проявляються сьогодні в різних формах суспільної свідомості. Чи не найважливіше значення має проблема переоцінки цінностей в усьому спектрі нинішнього українського буття – від економічно-кризового до військово-політичного. Все це обумовлює актуальність осмислення ціннісно-смислових засад сьогоднішнього існування людини.

Реклама на сайті

Реклама на сайті

Знайдіть свою подію

Календар подій

Коментарі

вверх